Ga naar de inhoud

Disclaimer

 

Deze website met alle onderdelen is eigendom van Fysio Villa Westhof. Het is niet toegestaan om deze site geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te kopiëren, of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fysio Villa Westhof. Deze toestemming is niet benodigd voor strikt persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie is door Fysio Villa Westhof met voortdurende aandacht en zorg samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze site wordt geregeld aangevuld of aangepast. Fysio Villa Westhof behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving door te voeren.
Hoewel Fysio Villa Westhof alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie of berichten die door gebruikers van de website via het internet worden verzonden. Bepaalde hyperlinks in deze site leiden naar websites buiten het domein en verantwoording van Fysio Villa Westhof en zijn puur ter informatie van de bezoeker opgenomen. Wanneer deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Fysio Villa Westhof. Hoewel Fysio Villa Westhof uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Fysio Villa Westhof worden onderhouden, wordt afgewezen.
Fysio Villa Westhof sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met haar website.

ONZE BEHANDELINGEN

Heeft u nog vragen
of wilt u direct een afspraak maken?

Fysio Villa Westhof
Berg en Dalseweg 172
6522 CC Nijmegen

024 – 679 1645
info@fysiovillawesthof.nl
Direct een afspraak maken

Openingstijden:

Maandag:       08:30 – 18:00
Dinsdag:         09:00 – 17:00
Woensdag:     09:00 – 17:00
Donderdag:    08:30 – 18:00
Vrijdag:           08:30 – 18:00

Alle rechten voorbehouden Fysio Villa Westhof 2020 | Jacobs-IT Solutions