Psychosomatisch

Hoe ontstaan psychosomatische klachten?

Psychosomatische klachten zijn uiteenlopende klachten die het gevolg zijn van een verstoring in de balans tussen spanning en ontspanning. Onder spanning kan worden verstaan; stress, ziekte, een hoge werkdruk, een verbroken relatie, of heftige emotionele levensgebeurtenissen. Lange tijd of chronisch onder een lage vorm van spanning leven is veel schadelijker dan af en toe een piek in het stressniveau. Het gaat erom weer (zelfstandig) terug te kunnen keren naar ontspanning. Het kunnen reguleren van spanning en stress en weer balans vinden, is een vaardigheid die zeer waardevol is gedurende ons hele leven.  Soms kan het zinvol zijn hierbij kortdurend hulp in te schakelen. Wij helpen u hier graag bij. Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken, neem dan gerust contact met ons op.

Behandeling

De fysiotherapeutische behandeling richt zich allereerst op het verminderen van de fysieke componenten van de spanning. Hierbij valt te denken aan het normaliseren van de spierspanning, het leren van functioneel ademen en bewegen en leren te kunnen ontspannenontspanningsmassage om het sympathische zenuwstelsel tot rust te brengen en het vergroten en optimaliseren van het lichaamsbewustzijn. Vaak heeft het behandelen van bovenstaande onderdelen een positief effect op de mentale aspecten van de ervaren spanning. Daarnaast onderzoeken we ook de verwachtingen en ideeën die u bijvoorbeeld heeft over uw klachten of gezondheidsproblemen. Deze kunnen onbewust van invloed zijn op uw herstel of beloop van de klachten. Denk bijvoorbeeld aan het vermijden van bepaalde bewegingen vanuit een onterechte angst om schade te veroorzaken. Tijdens de behandelingen kunt u zich bewust worden van deze onbewust overtuigingen die u heeft. Bewustwording daarvan leidt tot afname van invloed/angst op toekomstige ervaringen. Wat breder bekeken dan u klacht kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken hoe u bijv. in het leven zoal omgaat met nieuwe situaties of onverwachte gebeurtenissen. Wilt u alles voorbereiden of wilt /kunt u ook soms de controle loslaten? Ervaart u vaak stress bij nieuwe situaties? Heeft u altijd bepaalde verwachtingen/beelden in het hoofd van hoe dingen zullen verlopen? Of spelen er nog onverwerkte stressvolle ervaringen uit het verleden mee? 
Hiervan bewust worden vermindert de hypnotiserende werking ervan, welke de toekomstige ervaringen anders zal kleuren. Leren herkennen van mentale patronen is onderdeel van ontspanningstherapie. Als u met vertrouwen aan iets nieuws begint en u kunt beter relativeren, dan geeft dat een hele andere ervaring dan wanneer u zich laat leiden door angst. U vertrouwt in plaats daarvan op uw eigen kracht.

Effecten

  • U leert om signalen van oplopende spanning beter waar te nemen bij uzelf, waardoor u klachten kunt verminderen of geheel leert te voorkomen.
  • U verwerft meer inzicht in uw lichamelijke én mentale houding in stressvolle omstandigheden, door het weer werkelijk in contact te komen met diepere gevoelens.
  • U leert vervolgens vanuit deze meer ontspannen toestand bepaalde gedachten over spanning, uw pijn, uw lichaam en uzelf, te herzien. Zelfkennis is heel erg belangrijk voor herstel en voorkomen van terugval.
  • Meer vertrouwen in het eigen lichaam zorgt voor een prettig en aangenaam sterk gevoel, u zit zogezegd ‘lekker in uw vel’ en voelt zich weerbaarder en sterker.

Adem en ontspanningstherapie

Met adem en ontspanningstherapie leert u weer in contact te komen met uw diepere gevoelens. Dit biedt ruimte en mogelijkheden voor werkelijke verandering. Het lichaam met allerlei fysieke sensaties waaronder de ademhaling, is hiervoor een heel goed vertrekpunt. Radicaal eerlijk én met compassie durven kijken naar uw situatie en vanuit die bewustzijnstoestand dingen aanpakken of gebeurtenissen een plek kunnen geven. Dit geeft soms een lichamelijke shift of verschuiving. Hiermee wordt bedoelt: voelbare inzichten; u voelt zich alsof er een last van uw schouders is gevallen, of u heeft bijvoorbeeld niet meer die knoop in uw maag. Fysiek voelt u zich ook werkelijk anders na zo’n inzicht. Bij behandelmogelijkheden vindt u een overzicht van onze behandelmethoden bij spanning gerelateerde klachten.

ONZE BEHANDELINGEN

Heeft u nog vragen
of wilt u direct een afspraak maken?

Fysio Villa Westhof
Berg en Dalseweg 172
6522 CC Nijmegen

024 – 679 1645
info@fysiovillawesthof.nl
Direct een afspraak maken

Openingstijden:

Maandag:       08:30 – 18:00
Dinsdag:         09:00 – 17:00
Woensdag:     09:00 – 17:00
Donderdag:    08:30 – 18:00
Vrijdag:           08:30 – 18:00

Alle rechten voorbehouden Fysio Villa Westhof 2020 | Jacobs-IT Solutions