Samenwerkingen Fysio Villa Westhof

Fysio Villa Westhof heeft uitgebreide samenwerkingsverbanden. Hieronder ziet u met wie en in welke vorm deze zijn. Gerichte samenwerking maakt onze behandelingen effectiever en goed passend bij uw hulpvraag.

Apeldoorns Duizeligheid Centrum (ADC) 

Marijke Clabbers-Beldman heeft in 2015 de training ‘Fysiotherapie en Duizeligheid’ gevolgd bij het Apeldoorns Duizeligheid Centrum. Hierdoor is zij in staat mensen met duizeligheidsklachten en BPPD op effectieve wijze te behandelen middels vestibulaire revalidatietraining. Via samenwerking door vermelding ADC kunnen patiënten met duizeligheidsklachten onze praktijk makkelijk vinden.

Praktijk voor verloskunde: JUNO

Wij werken in goed contact en op persoonlijke wijze samen met Angela Verbeeten van JUNO Verloskunde.

Huisartsen Hypericon

Wij werken prettig samen met de huisartsen en de oefentherapeute van antroposofisch gezondheidscentrum Hypericon.

Zwangerenportaal.nl 

Bij dit landelijk online platform zijn o.a. verloskundigenpraktijken en gynaecologen aangesloten. U kunt via het portaal ook afspraken plannen of wijzigen met uw verloskundige als deze praktijk aan het portaal verbonden is. Marijke Clabbers-Beldman is vanuit haar expertise als fysiotherapeute lid van het content team van Zwangerenportaal. Zij schrijft artikelen met betrekking tot spanning/ontspanning/houding tijdens de zwangerschap.   

Psychologenpraktijk Villa Westhof 

In ons gebouw is tevens gevestigd Psychologenpraktijk Villa Westhof. Onze samenwerking bestaat uit maandelijks overleg en onderlinge doorverwijzingen. Soms benadert de psycholoog ons voor fysiotherapeutische behandelingen als adem of ontspanningstherapie, bewegingstherapie of stressregulatie. 

Hartje Yin Yoga Nijmegen 

Fysio Villa Westhof werkt samen met yogadocent Lotte van Koningsveld van Hartje Yin Yoga. Vooral met betrekking tot spanning gerelateerde klachten kunnen fysiotherapie en yoga complementair zijn. Soms verbetert fysiotherapie de manier waarop u yoga beoefent en andersom kan yoga ook een manier zijn om spanning te verminderen. 

Tandartsen Villa Westhof 

In ons gebouw is tevens gevestigd tandartsenpraktijk ‘Tandartsen Villa Westhof’. Wij werken samen met betrekking tot de kaak en spanningsklachten hoofd/hals.

Heeft u nog vragen
of wilt u direct een afspraak maken?